G.T.I

הגנים הטכנולוגיים בירושלים, או בשמם השגור יותר- ג.ט.י, נחשבים למותג המשרדים להשכרה המוביל בבירה.

ג.ט.י, שנוסדה ע”י ישרס חברה להשקעות בע”מ והרשות לפיתוח ירושלים- מחלוצי פארקי ההייטק בעיר מזה 30
שנה, הפכו במרוצת השנים לכתובת המרכזית לשכירת משרדים ושטחי פעילות לענפי ההייטק, הביו-טכנולוגיה
והעסקים בירושלים.

ג.ט.י, מיסודם של ישרס חברה להשקעות בע”מ והרשות לפיתוח ירושלים, מהווה כתובת מרכזית לשכירת שטחי
פעילות למטרות היי-טק, ביו-טכנולוגיה ועסקים בירושלים.